(Har du problemer med sen nedlasting med IE (Internet Explorer), prøv en annen nettleser, f.eks. Opera eller Chrome)

Firmaet RockMass as har operert i 8 år som bergteknisk rådgiver både i Norge og utlandet. Se mer ”Om RockMass”

I tillegg til informasjon/beskrivelser om ingeniørgeologi og bergteknikk finner du litt om noen kjente fagpersoner innen disse fagfeltene og noen av artiklene disse personene har publisert.

Det er en god del mer faglig informasjon på den engelsk språklige www.rockmass.net

Under de ulike faner finner du ellers informasjon om:

  • Personer: Prof. Rolf Selmer-Olsen, Anders Heltzen, Prof. Einar Broch og deres publikasjoner. En del av disse publikasjonene anbefales å leses også i dag
  • En god del, fortrinnsvis norske, artikler innen ingeniørgeologi og bergteknikk inkludert oversikt over alle presentasjonene gjennom 50 år på konferansen Fjellsprengningsteknikk/Bergmekanikk/Geoteknikk
  • Faglige forhold, ingeniørgeologisk kartlegging med beregninger, dessuten om bergartsutvikling med definisjoner
  • Klassifisering av en del bergparametre. Om Q- og RMi systemene, og om sammenhengen mellom tre klassifikasjonssystemer for bergmasser

Kanskje det følgende er noe å tenke på i vårt fagfelt med stadig hyppigere bruk av data og numeriske metoder:

“Det er en tendens til at man bruker mer raffinert matematikk desto usikrere grunnlaget er.Prof. Anton Brandtzæg, NTH, 1965